เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


The 1st Annual Health Research International Conference 2022
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565
ROOM 1 Pantipya Sanguanchuaหัวข้อบรรยายวันที่ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565

10.05-10.30
Advances and Challenges in Pharmacogenomics of Thailand

วิทยากร
  • Prof. Chonlaphat Sukasem, B.Pharm., Ph.D.


Host by